Dödssynder

”Bara sju?”

I dagens har  vi fokus på det bästa vi vet; de sju dödssynderna (och dess motsvarande dygder).

Vi har dessutom skattat varandra utifrån Stefan Einhorns 6 nya dödssynder. Testa att skatta dig själv och delge oss och övriga lyssnare i kommentarsfältet!

  • Falskhet
  • Hat
  • Hänsynslöshet
  • Översitteri
  • Trångsynthet
  • Främlingsfientlighet
  • Girighet

Skattning

 

 

 

Stefan Einhorn uppdaterar dödssynderna